Účetnictví a mzdy - Ing. Martin Němec - finanční, účetní a daňové poradenství

Přejít na obsah
Účetnictví a mzdy

Vedení účetnictví v širším slova smyslu zahrnuje vedení povinné evidence podnikatele, evidující jeho náklady a výnosy a často se tak (byť nesprávně) nazývá i vedení tzv. daňové evidence u OSVČ.

Účetnictví je evidence vedená dle zákona č. 563/1991 Sb. (O účetnictví), zatímco daňová evidence je regulována zákonem č. 586/1992 Sb. (O daních z příjmů).
Účetnictví povinně vedou většinou právnické osoby, za určitých podmínek jej mohou vést i OSVČ.

OSVČ většinou volí buď výdajové paušály, daňové paušály a nebo vedení daňové evidence (zejména pokud mají významný podíl výdajů, případně obrat v řádech několika milionů Kč).

Mzdová evidence spočívá od přípravy registračních formulářů (ČSSZ, zdravotní pojišťovna) přes běžný výpočet mezd až po roční zúčtování srážkové a zálohové daně a přípravy ELDP (Evidenční list důchodového pojištění). Samozřejmě s veškerou související agendou (dávky nemocenské, spolupráce při kontrolách apod.).
Nejčastější zakázky

Nejčastěji poptávanou službou od mých klientů je vedení účetnictví s.r.o. jednoho společníka.
Do určité velikosti společnosti a obratu je externí vedení účetnictví tím nejefektivnějším řešením.

Ze zkušenosti vím, že společnostem od obratu cca 20-30 milionů Kč se již vyplatí zaměstnat vlastní interní účetní.
Do tohoto obratu může být výhodnější alternativou externí nákup této služby (ať již z pohledu ručení za případné nedostatky, tak na náklady).

Účetnictví i daňová evidence pro malé podnikatele (právnické osoby i OSVČ) nebývají složitou agentou pro to ji vést, tedy již několikrát jsme pomohl zájemcům o účetní služby radou, jak si mohou vést tyto evidence svými vlastními silami. Samozřejmě vyžaduje to váš čas, energii a disciplínu, na druhou stranu ušetříte na nákladech profesionálních služeb. Zde samozřejmě musíte zvažovat, zda-li čas (za který ve skutečnosti platíte externímu poskytovateli) vy sami nezhodnotíte lépe tvorbou zisku vašeho podnikání, než vedením účetnictví.


Účetnictví a mzdy
účetnictví, daňová evidence, mzdová evidence a výpočty.
Zákon o účetnictví
Zajímají vás pravidla pro vedení účetnictví?
Návrat na obsah