Finanční kontrola a řízení firmy - Ing. Martin Němec - finanční, účetní a daňové poradenství

Přejít na obsah
Finanční kontrola a řízení firmy

Tento druh služeb je zajímavý většinou pro společnosti s obratem od 20 mil. Kč do 300 mil. Kč. Jednoduše pro společnosti, kteří již mají svého vlastního účetního, nicméně potřebují něco více pro řízení společnosti.

Pokud se společnost rozroste do určité velikosti, majitelé po nějakém čase zjistí, že ji nemají zcela pod kontrolou. Že nevědí každý měsíc jak na tom společnost doopravdy je, jaký bude finanční výsledek na konci roku (a toto mnohdy neví ani několik měsíců po skončení roku, dokud není podáno daňové přiznání).

Zároveň tyto společnosti mnohdy potřebují nákladové kalkulace pro rozhodování o nových výrobcích, cenové kalkulace pro marketingové účely, finančního partnera pro jednání s finančními ústavy a případně investory.

Zhruba do obratu 300 - 500 mil. Kč se společnosti ještě většinou nevyplatí vlastní finanční specialista (finanční ředitel), nicméně do určité míry jeho služby velice potřebuje. Právě proto, že dochází k odtržení vedení společnosti od reálných výsledků skutečnosti od jejich zachycení v účetnictví. Toto je z mé zkušenosti nejnebezpečnější moment pro každou rostoucí společnost.
Již několikrát jsem v praxi řešil těžkosti, kdy vedení nebylo schopno z finančních dat včas zjistit vývoj trhu, produktu, nákladů a toto řídit a předvídat.

Jak si představit v jednoduchosti finanční řízení? Jako součást strategického řízení společnosti, kdy je nejprve stanoven finanční plán, rozpočty (výnosové i nákladové, tyto jsou přiděleny konkrétním nositelům (pracovníkům), plnění je v reálném čase sledováno, vyhodnocováno a je poskytována zpětná vazba s návrhy opatření.
Nemůže se tak stát, že je vedení podniku překvapeno, nebo neschopno včas reagovat na vývoj trhu, produktů i výkonů pracovní síly.

Pokud vedete takovýto podnik a nemáte tuto funkci vyřešenou, tak buď trávíte většinu nocí (protože přes den se věnujete vlastnímu podnikání) sledováním a dohledáváním finančních informací, nebo několik měsíců napjatě čekáte, "jak to vlastně dopadlo" a zda-li a kolik je vlastně váš zisk.

Může to za vás zajistit někdo jiný. V tom tkví podstata této nabídky.
Návrat na obsah