Ad Hoc - Ing. Martin Němec - finanční, účetní a daňové poradenství

Přejít na obsah
Ad Hoc projekty

Detailní znalost finančního řízení, účetnictví a daní je vhodné využít mimo běžné situace i v situacích specifických.

Co jsou specifické situace:

1) Prodej společnosti a související transakční poradenství
2) Nákup společnosti a související Due Dilligence proces a transakční poradenství
3) Podezření na nestandardní finanční transakce společnosti, které je třeba zdokumentovat a/nebo prokázat
4) Rekonstrukce finančního řízení a/nebo účetnictví
5) Krizové finanční řízení - jednání s věřiteli, bankami a státní správou


Všechny tyto oblasti vyžadují detailní, praktickou a širokou odbornost v mnoha odvětvích fiančního, účetního a daňového řízení společnosti.
Návrat na obsah